Stavební chemie

Prohlédnuté produkty


Decorhit P Zobrazit větší

Penetrace akrylátová Decorhit P

Značka:

Penetrační nátěr na hloubkovou penetraci savých silikátových podkladů v interiéru a exteriéru

Více informací

Popis
Vodní disperze akrylátového polymeru s přísadou speciálních aditiv.

Použití
DECORHIT P je vodouředitelné napouštědlo určeny na hloubkovou penetraci savých silikátových podkladů v interiéru a exteriéru, jako jsou vápenné, vápenocementových, cementové nebo sádrové omítky a stěrky, sádrokarton a pórobeton. Nátěr proniká do hloubky podkladu, zvyšuje jeho povrchovou pevnost, snižuje savost a tím zlepšuje rovnoměrné vybarvení povrchu. Používá se před nanášením disperzních barev a omítkovin na zlepšení přilnavosti k podkladu.

Ředidlo
Voda

Postup
Podklad musí být suchý, očištěný od prachu a jiných nečistot a vyzrálý (omítka min. 3 měsíce, stěrka min. 24 hodin). Před použitím důkladně promíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Na velmi savé podklady, starou zvětralou nebo drobící se omítku v neředéném stavu, na savé soudržné podklady zředéný s vodou v poměru 1:1, na málo savé soudržné podklady 1:2. Podklad má být penetračním prostředkem naimpregnovaný, ale na povrchu nesmí zůstat vrstva nevstŕebaného nátěru. Nátěr vrchních barev nebo omítkovin nanášejte minimálně 4 hodiny po penetraci podkladu.