Copyright a Trademark

Autorské právo - Copyright ©

Veškeré materiály publikované v tištěné či elektronické podobě podléhají ochraně podle zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kopírování, rozšiřování, publikování, stahování položek k jinému než osobnímu použití, včetně šíření prostřednictvím elektronických médií je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

 

 

Ochranná známka - Trademark ®

Originální značky a mezinárodní ochranné známky podléhají ochraně podle platných zákonů. 

Ochranná známka je typ duševního vlastnictví ke jménu, slovu, frázi, logu, symbolu, obrázku nebo kombinaci těchto prvků. Je též škála nekonvenčních ochranných známek, sestávajících se ze prvků, které do těchto kategorií nezapadají.

Vlastník registrované ochranné známky může v případě jejího porušení započít právní úkony, směřující k zabránění neoprávněného použití této známky. Vlastník neregistrované ochranné známky též může podniknout kroky k žalobě, ale neregistrovaná ochranná známka může být právně chráněná pouze v rámci geografické oblasti, ve které byla používána nebo oblastech, do kterých lze předpokládat, že bude expandovat.