Barvy

Prohlédnuté produkty


eternal In Steril Zobrazit větší

Austis Eternal IN Steril 1kg

38347

8590892120457

Značka: AUSTIS a.s.

Hi-tech malířská barva trvale bránící výskytu plísní a bakterií

Více informací

Popis
ETERNAL IN steril je speciální bílá malířská barva na vnitřní povrchy stěn určená k omezení biotického napadení bakteriemi a plísněmi. Nátěr hmotou ETERNAL IN steril po celou dobu své životnosti neumožňuje růst plísní a širokého spektra bakterií na svém povrchu. ETERNAL IN steril je bez nepříjemného zápachu, tvoří paropropustné nátěry odolné oděru za mokra a je vhodný pro aplikaci na sanační omítky (dle směrnice WTA č. 2-2-91, odstavec 8.2).

Použití
ETERNAL IN steril je určen k povrchové úpravě stěn a stropů interiérů v místech, kde je potřebná maximální sterilita, jako jsou operační sály, resuscitační oddělení a jiné prostory v nemocnicích, stěny a stropy v potravinářských prostorách, místa s vysokou vlhkostí vzduchu a jiné prostory s velkým nebezpečím výskytu plísní a baktérií. ETERNAL IN steril je určen k použití zejména na vápenné, vápennocementové a sádrové omítky, akrylátové omítky, beton, disperzní, silikátové nátěry, sádrokartonové, sádrovláknové, vláknocementové a cementotřískové desky, a jiné savé podklady. Je nevhodný na stěny s vlhkostí trvale přesahující 5%.

Zpracování
ETERNAL IN steril se před použitím řádně promíchá. Pro nanášení štětkou je možné jej přiředit max. 20% vody, pro nanášení válečkem max. 10% vody. Pro ředění je nutné používat pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Použití obyčejné vody výrazně poškozuje antibakteriální účinek nátěru. Při přípravě hmoty je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k jejímu napěnění. ETERNAL IN steril se nanáší na připravený podklad nejdříve 4 hodiny po penetraci. Nátěr se provádí štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě okolí a podkladu v rozmezí 5 °C až 25 °C. Druhý nátěr je možné provést po zaschnutí prvního nátěru. Při
práci je nutné zachovávat maximální čistotu. Používá se vždy čisté suché nářadí. Pro vyloučení možnosti znečistění nátěru částicemi uvolněnými z natírané plochy se vždy pracuje s výrobkem odděleným z originálního balení, případný zbytek se nevrací do originálního obalu. Udržovací nátěry lze na původní nátěry provedené barvou ETERNAL IN steril aplikovat bez nutnosti odstraňování původního nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou (na nářadí určené pro další práci s hmotou ETERNAL IN steril je nutné použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu). Nátěr získá definitivní vlastnosti po 7 dnech zasychání při 20 °C
v běžných podmínkách.
Místnosti zdravotnických zařízení se barvou ETERNAL IN steril malují jednou za čtyři roky. V případě, že dojde ke kontaminaci stěn a stropů biologickým materiálem, je nutné znečištění odstranit opatrným omytím nátěru, omyté místo dezinfikovat a omýt destilovanou vodou. Dezinfekční prostředky neovlivňují negativně antibakteriální účinnost nátěru. V případě, že se nátěr při omývání poškodí, je nutné poškozené místo přetřít barvou ETERNAL IN steril.

Vydatnost
3,3–5,0 m2/kg (penetrační nátěr 3 : 1 + 1–2 vrstvy) v přímé závislosti na přípravě a kvalitě podkladu, tloušťky vrstvy a dalších faktorů.